OHFF alueiden muodostus OH3BHL 24.07.21

Mitä OHFF-alueet ovat ja miten OHFF-alueet syntyvät
OHFF Database manageri: ohff44.wordpress.com tehtävä määrittely (minulla ei tietoa kuka.) Lainaus https://ohff44.wordpress.com/ sivulta:
”Googlen karttasovelluksesta löytyvät kaikki Suomen OHFF-kohteet ja kohteisiin liittyvät lisätiedot. Linkki karttaan:http://tinyurl.com/ohfffinland tai http://tinyurl.com/jysdn5z”
Lainaus2 https://ohff44.wordpress.com/ sivulta: Mitä ovat luonnonsuojelu / rauhoitus alueet.
Kansallis- ja luonnonpuistoja lukuun ottamatta valtion omistamalle maalle perustettavat yli 100 hehtaarin kokoiset suojelualueet perustetaan valtioneuvoston asetuksella ja tätä pienemmät ympäristöministeriön asetuksella.
Yksityisen maanomistajan maalle perustettavat luonnonsuojelualueet perustetaan Ahvenanmaalla maakunnan itsehallinnon järjestyksessä ja manner-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä.
Pää jaottelu Suomen rauhoitetuista / suojelluista alueista näyttää esimerkiksi tältä:
 1. Natura 2000 alueet. (SAC) sisältävät sekä valtion että yksityisten omistamia alueita.
 2. Valtion omistamat alueet. valtion maiden suojelualueet (VSA) ja erämaa-alueet (EMA) ym.
 3. Yksityisten omistamat alueet. (Yksityisten, kuntien, yhteisöjen j.n.e. Omistamat) (YSA)
  Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.
Lisää tietoja löytyy:
http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Luonnonsuojelujaeramaaalueet.pdf
https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/suojelualueet/
Protectedplanet.net/ kartan rajamerkinnät ovat varsin ylimalkaisia ja joskus ristiriitaisia esmerkiksi ELY keskuksen tietojen kanssa. Parhaat aluetiedot löytyvät mielestäni paikkatietoikkuna.fi/ sivuilta valitsemalla sopivat karttatasot käyttöön. Eri tasojen näkyvyyttä voi säätää tarpeen mukaan.
Katso kuva: paikkatieto.jpg


Kuvassa näkyvät punaiset täpät näkyvät toistaiseksi ainoastaan allekirjoittaneelle koska ne sijaitsevat omalla karttatasollani, sensijaan muut tiedot näkyvät. paikkatietoikkunassa kaikille.

Napauttamalla varjostetua aluetta avautuu alueen infosivu.

           Paikkatieto ikkuna aukeaa tästä                     Tästä pääsee Ramin erilaiseen OHFF luetteloon

Ohjeistusta Paikkatietoon:

Sisältää lukuisia eri karttatasoja. OHFF- alueethan ovat suojelualueita,
seuraavia tasoja on helppo käyttää hyväksi.
Natura2000 tasot
Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)
Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC)
Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), viivamainen
Valtion omistamat suojelualueet
(VSA)
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen,
joka on valtion mailla Metsähallitus.

Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet (YSA)
Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään
maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

Lisämääreitä edellisiin voi olla esim (SSA)=soidensuojelualue,

Suurimmalta osiltaan OHFF- alueet kuuluvat edellämainittuihin osiin.

Lisäksi on useita suojelu määritelmiä kuten esimerkiksi:

 • Satakunnan rakennusperintö 2005, kohteet
 • Tampereen arvokkaat hyönteisalueet
 • Tampereen arvokkaat kasvialueet
 • Tampereen arvokkaat lintualueet
 • Tampereen avainbiotoopit
 • Tampereen luonnonmuistomerkit
 • Tampereen luonnonsuojeluohjelman kohteet ja perintömetsä
 • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.jne.

Näiden lisäksi tasoja jotka ovat hyödyllisiä on paljon, mainitsisin:

Maastokartat
Maastokartta
Hallinnolliset yksiköt
Kuntajako
Kuntatunnukset
Ilma- ja ortokuvat
Ortokuvat
Kiinteistöt
Kiinteistöjaotus
Kiinteistötunnukset
ja satoja muita tasoja.

Seuraavaksi muutama esimerkkikuva.
Tässä kuvasssa

On näkyvissä Oh3bhl:n henkilökohtainen taso jollaisen voi perustaa kirjautumalla Paikkatietoon.
Lisäksi tietenkin näkyy taustakartta.
katso punaiset ympurät.


Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelukohteet. Tummennetut alueet
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy)
Avoimena on lisäksi tasot:
Kuntajako (alueella ei kuntarajoja)
Natura 2000 SAC....
Kuten näkyy usein myös yksityiset alueet sijaitsevat Natura-alueella
Tässä kuvasssa

Sama kuin edellisessä mutta lisätty taso
Kiinteistörajat.
Tässä kuvasssa

On  Oh3bhl:n henkilökohtainen taso (punainen ympyrä ei näy), Kiinteistörajat ja Natura2000..
ja tietenkin peruskartta.

Naturan tummennetut alueet näkyvät, mutta isossa mittakaavassa eivät kiinteistörajat näy.
Punaiset merkit teksteineen tulevat Oh3bhl:n henkilökohtaiselta tasollta jota muut käyttäjät eivät näe